Leslocaties en Route


Zuiderburen

Wijkcentrum Markant
Wite Mar 7
8939 CC Leeuwarden
Tel. 058 – 8430514


Aldlan

Pcbo Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86
8935 LW Leeuwarden
Tel. 058-2880073