Algemene Voorwaarden

Inschrijven

 • Inschrijven kan alleen schriftelijk met het volledig ingevulde aanmeldformulier, of via ons online inschrijfformulier
 • Inschrijving van minderjarigen kan alleen met ondertekening door de ouder/verzorger.
 • Inschrijving is persoonsgebonden.
 • Inschrijvers verklaren zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Plaatsing

 • Plaatsing is op volgorde van binnenkomst

Betaling

 • Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige lesgeld.
 • Betaling geschiedt [10 x per lesjaar], steeds aan het begin van een lesmaand.
 • U ontvangt een maandfactuur per e-mail welke u per overmaking voldoet op IBAN:  NL34 INGB 0006 5811 49 t.n.v. Dance-Up o.v.v. het factuurnummer.

Annuleren, uitschrijven en restitutie lesgeld

 • Annuleren is mogelijk tot direct na de 1e les. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige (kwartaal)cursusgeld verschuldigd.
 • Annuleren kost € 15,- (administratiekosten), tenzij u meer dan 8 dagen voor aanvang van de lessen annuleert, in dat geval is annuleren kosteloos.
 • Annuleren en uitschrijven kan alleen schriftelijk of via e-mail (info@dance-up.nl).
 • Opzegtermijn bij uitschrijven bedraagt 1 maand.
 • Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats!

Restitutie bij lesuitval

 • Dance Up! garandeert een minimum aantal lessen, overmacht uitgezonderd.
 • Als het minimum aantal lessen door toedoen van Dance Up! niet wordt gehaald, worden de gemiste lessen ingehaald of gerestitueerd.
 • Lessen die worden gemist door toedoen van de cursist worden niet gerestitueerd.
 • In uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van bijzondere omstandigheden (niet bij verhuizing) kan Dance Up! besluiten om cursusgeld toch te restitueren. Een verzoek daartoe kan alleen schriftelijk worden ingediend.
 • Tijdens de reguliere schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
 • Dance Up! behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Evt. betaald cursusgeld wordt uiteraard terugbetaald.

Eigen risico

 • Het volgen van de danslessen geschiedt op eigen risico.
 • Dance Up! en/of haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures, diefstal en/of vernielingen aan uw en/of andermans eigendommen.

Tijdens de dansles

 • Gebruik tijdens het sporten goede sportschoenen/gymschoenen en sportkleding
 • Neem wat te drinken mee (geen glas of blik)
 • Dance Up! maakt veelal gebruik van een speellokaal binnen een school: gebruik maken van de klimtoestellen is niet toegestaan.