Algemene Voorwaarden

Inschrijven

 • Inschrijven kan alleen middels het volledig ingevulde aanmeldformulier op onze website
 • Inschrijving van minderjarigen kan alleen met ondertekening door de ouder/verzorger.
 • Inschrijving is persoonsgebonden.
 • Inschrijvers verklaren zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Plaatsing

 • Plaatsing is op volgorde van binnenkomst

Betaling

 • Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige lesgeld.
 • Betaling geschiedt [10 x per lesjaar], steeds aan het begin van een lesmaand, of [1 x per lesjaar] bij jaarlijkse betaling aan het begin van het nieuwe dansseizoen, dan wel startperiode bij instromen.
 • Maandelijkse of jaarlijkse betaling van het lesgeld kan alléén via automatische incasso.

Annuleren, uitschrijven en restitutie lesgeld

 • Annuleren is nog mogelijk tot direct na de 1e betaalde les. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en is het volledige cursusgeld voor de gekozen periode verschuldigd.
 • Annuleren in bovenstaand geval kost € 15,- (administratiekosten), tenzij u meer dan 8 dagen voor aanvang van de lessen annuleert, in dat geval is annuleren kosteloos.
 • Annuleren en uitschrijven kan alleen schriftelijk: E-mail uw annulering/uitschrijving naar info@dance-up.nl of administratie@dance-up.nl.
 • Opzegtermijn bij uitschrijven bedraagt maximaal 1 maand. De dagtekening/ontvangstdatum van uw opzegging is bepalend. De maand van opzegging is nog lesgeld verschuldigd.
 • Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats, ook niet bij reeds vooruitbetaalde maanden.

Restitutie bij lesuitval

 • Dance Up! garandeert een minimum aantal lessen, overmacht uitgezonderd.
 • Als het minimum aantal lessen door toedoen van Dance Up! niet wordt gehaald, worden de gemiste lessen ingehaald of gerestitueerd.
 • Lessen die worden gemist door toedoen van de cursist worden niet gerestitueerd.
 • In uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van bijzondere omstandigheden (niet bij verhuizing) kan Dance Up! besluiten om cursusgeld toch te restitueren. Een verzoek daartoe kan alleen schriftelijk (e-mail) worden ingediend.
 • Tijdens de reguliere schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
 • Dance Up! behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Evt. betaald cursusgeld wordt uiteraard terugbetaald.

NB: Covid-19

 • Dance Up behoudt zich het recht voor het lesprogramma redelijkerwijs aan te passen of te annuleren indien daartoe genoodzaakt door Covid-19 gerelateerde overheidsmaatregelen of andere onvoorziene dwingende oorzaken.
 • Iedere medewerker, deelnemer of vrijwilliger wordt geacht zich aan de geldende Covid-19 afspraken te houden en kan bij herhaaldelijk nalaten hiervan op last van Dance Up toegang tot dansles of uitvoering ontzegd worden.
 • Dance Up, nog haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor corona- of andere overdraagbare besmettingen aantoonbaar opgelopen tijdens de danslessen of uitvoeringen.

Eigen risico

 • Het volgen van de danslessen geschiedt op eigen risico.
 • Dance Up! en/of haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures, diefstal en/of vernielingen aan uw en/of andermans eigendommen.

Tijdens de dansles

 • Gebruik tijdens het sporten goede sportschoenen/gymschoenen en sportkleding
 • Neem wat te drinken mee (geen glas of blik)
 • Dance Up! maakt veelal gebruik van een speellokaal binnen een school: Gebruik maken van bijvb. de klimtoestellen of overig in het lokaal aanwezig materiaal is niet toegestaan.